Loading

VÅRA TJÄNSTER

altandäck trädäck
Vi utför arbeten, stora som små, åt såväl kommuner och företag som bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Hos oss kan du få hjälp med trädgård och utemiljö. Vi kommer gärna ut till dig och ger ett kostnadsförslag.

 

Trädgård | Utemiljö | VVS

Vi planerar och utför schaktarbeten, läggning av marksten och plattor, anläggning av gräsmattor, stenpartier, dammar och mycket mer. Trädäck, altaner och trappor förbinder huset med din trädgård och tillsammans med omgärdande staket, murar och stengärdsgårdar bildar de en harmonisk utemiljö. Vi utför även grävning och läggning av vatten och avlopp samt dränering och spillvatten.


PMT Trädgårdsentreprenad Plattläggning Stenläggning Gräsmattor Altandäck Trädgårdsanläggning Staket/Plank