Loading

OM FÖRETAGET

trädgårdsanläggning

PMT Trädgårdsentreprenad AB är ett fullserviceföretag inom trädgårdsanläggningsbranschen.
Företaget har sin bas samt lager med grus, jord och makadam i Skånes Viby.
Verksamheten startade 2003 som enskild firma under namnet Patrik Mattisson Trädgårdsentreprenad men i takt med att rörelsen växte ökade behovet av en annan bolagsform. 2008 ombildades företaget till aktiebolag och bytte i samband med det namn till PMT Trädgårdsentreprenad AB. Företaget har tre anställda.PMT Trädgårdsentreprenad Plattläggning Stenläggning Gräsmattor Altandäck Trädgårdsanläggning Staket/Plank